Czynniki wpływające na całkowity koszt kredytu gotówkowego

Koszt kredytu gotówkowego to czynnik, który analizuje każda z osób chcąca zadłużyć się w banku. Mówi on o tym, ile pieniędzy więcej będzie trzeba oddać bankowi. Na całkowity koszt kredytu bankowego, czyli RRSO wpływa wiele czynników. Nie zawsze są one zależne od banku czy kredytobiorcy, czasem wpływają z aktywnej sytuacji na rynkach finansowych. Jakie czynniki wpływają na koszt kredytu gotówkowego?

Co wpływa na koszt kredytu gotówkowego?

O kosztach kredytu gotówkowego mówi się bardzo dużo. Jest on najważniejszym z parametrów analizowanym przy zaciąganiu długu w banku. Koszt kredytu gotówkowego reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. całkowity koszt kredytu to „wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

  • odsetki,
  • opłaty,
  • prowizje,
  • podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy
  • koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń,

W przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta”.

Sprawdź jakie są rodzaje kredytów gotówkowych.

Rodzaj rat a koszt kredytu gotówkowego

Przyszli kredytobiorcy muszą też wiedzieć, że na ostateczną cenę kredytu gotówkowego wpływa również rodzaj rat. Te równe są mniejszym obciążeniem dla zdolności kredytowej. Jednak to raty malejące są tańsze, a co za tym idzie, obniżają ostateczną cenę tego produktu finansowego. Przynoszą one największe korzyści przy wcześniejszej spłacie zobowiązania.

Prowizja i oprocentowanie a koszt kredytu gotówkowego

Jednym z elementów wchodzących w skład ceny kredytu gotówkowego jest prowizja i oprocentowanie. Prowizja wyrażana jest w procentach, a jej wysokość zależy od wysokości zaciągniętego zobowiązania. Może wynosić nawet kilkanaście procent wartości kredytu i spłacana jest  jednorazowo przy uruchomieniu środków. Bank również może doliczy ją do kwoty kredytu, zwiększając tym samym wysokość rat.

Zobacz również jakie są różnice między oprocentowaniem nominalnym a RRSO.

Oprocentowanie to inaczej odsetki, jakie należy płacić bankowi od pożyczonej kwoty. Dodawane są one do każdej raty, która składa się z częściej kapitałowej i odsetkowej. Oprocentowanie kredytu gotówkowego może być stałe lub zmienne. To pierwsze stanowi koszt kredytów zaciąganych na krótki okres czasu, dlatego przy kredytach gotówkowych częściej można spotkać się z oprocentowaniem zmiennym. Jego wysokość może być różna przez cały okres oprocentowania. Przy tym typie oprocentowania na koszt kredytu gotówkowego wpływa stawka referencyjna ustalana przez NBP. Jest ona zmieniana raz na kwartał. Im jest ona niższa, tym niższa jest wysokość rat.