Spłata kredytu gotówkowego przed terminem

Zaciągając kredyt w banku stawiamy sobie pytanie, czy możemy go spłacić wcześniej. Ustawa o kredycie konsumenckim, która aktualnie obowiązuje bardzo wyraźnie mówi, że kredytobiorca ma prawo do wcześniejszego spłacenia swojego zobowiązania w każdym momencie obowiązywania zawartej z bankiem umowy. W tym momencie wypada jednak zapytać, jak to wygląda od strony praktycznej? Czy spłacając wcześniej kredyt…Continue reading Spłata kredytu gotówkowego przed terminem

Zanim weźmiemy kredyt konsolidacyjny

Procedury związane z udzielaniem kredytów nie są zbyt restrykcyjne. Łatwość ich uzyskania sprawia, że są osoby, które na swoim koncie mają zaciągniętych nawet kilka kredytów. Dla wielu osób w pewnym momencie stają się ciężarem, którego nie są w stanie udźwignąć. Z pomocą może im przyjść kredyt konsolidacyjny. Na czym on polega? Czy jest to rozwiązanie,…Continue reading Zanim weźmiemy kredyt konsolidacyjny