Kredyt inwestycyjne – czy to dobre rozwiązanie?

Prowadząc własną firmę musimy dbać o jej rozwój. Kupno nowych maszyn, wyposażenia biurowego, środków transportu może jednak przekraczać możliwości finansowe. W takim przypadku może warto skorzystać z kredytu inwestycyjnego. Dzięki niemu będziemy mogli rozwinąć swoją firmę.

Na co można przeznaczyć kredyt?

Zgodnie z nazwą środki z kredytu inwestycyjnego przeznaczone są na inwestycje w przedsiębiorstwie. Można je przeznaczyć naprawdę na wiele różnych inwestycji. Nowe linie produkcyjne, nowe urządzenia biurowe, patenty – wszystko to można sfinansować pieniędzmi z kredytu inwestycyjnego. Ale to nie wszystkie możliwości wykorzystania środków z kredytu. Mogą one zostać także przeznaczone na modernizację budynków, budowę lub zakup nowych. Przedsiębiorca może je także zainwestować kupują papiery wartościowe.

Dla kogo kredyt jest przeznaczony?

Kredyt inwestycyjny to produkt adresowany do różnych firm niezależnie od ich wielkości i branży, w której działają. Mogą się o niego ubiegać firmy obecne na rynku od długiego czasu, ale też ci przedsiębiorcy, którzy w biznesie dopiero stawiają pierwsze kroki. Preferencyjnie traktowane są mimo wszystko długo działające firmy. Początkujący przedsiębiorcy mogą mieć trudności z jego otrzymaniem.

Jakie warunki stawiają banki?

Ubiegając się o kredyt inwestycyjny każdy przedsiębiorca musi spełnić pewne warunki. Na pewno firma musi wykazać się zdolnością kredytową. Konieczne jest także przygotowanie biznesplanu. Bank sprawdzi także historię kredytową firmy. Z punktu widzenia banku wiarygodnym klientem jest firma, która nie zalega z płatnościami podatków oraz terminowo płaci składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Udzielając kredyt bank może zażądać od przedsiębiorcy wniesienia wkładu własnego.

Wymagania banków stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o kredyt inwestycyjny nie są zbyt trudne do spełnienia. Dlatego myśląc o rozwoju firmy warto zastanowić się, czy nie warto skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. Należy jednak realnie ocenić możliwości jego spłaty.

Dodaj komentarz