Jakie rodzaje zabezpieczeń kredytów stosują banki?

Większość kredytów udzielanych przez banki to kredyty zabezpieczone. Rodzaj zabezpieczenia zależy przede wszystkim od rodzaju zaciągniętego przez kredytobiorcę kredytu. Jakie rodzaje zabezpieczeń kredytów można  spotkać w działających na terenie Polski bankach?

Ustanawiając zabezpieczenie kredytu bank zmniejsza ponoszone przez siebie ryzyko związane z jego udzieleniem. Analiza zdolność kredytowej, pozwala ocenić bankowi, czy potencjalny kredytobiorca posiada odpowiednie zarobki by regulować miesięczne raty. Nie daje to jednak żadnej pewności, że kredyt zostanie w całości spłacony. Trudno ocenić na kilku wizytach z klientem, czy ma się do czynienia z osobą uczciwą. Dlatego też bank musi mieć gwarancję, że kredytobiorca spłaci do końca swoje zobowiązanie. Stąd też są różne rodzaje zabezpieczenie kredytów.

Poręcznie

Składa je osoba trzecia. Bierze ona na siebie zobowiązanie do spłacenia długu, jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał udzielonego mu kredytu.

Przewłaszczenie

To bardzo często stosowany rodzaj zabezpieczenia w przypadku kredytów samochodowych.  Jeśli więc zaciągasz kredyt na kupno samochodut, musisz pamiętać, że jego właścicielem jest formalnie bank, który użyczył pożyczki. Kredytobiorca staje się pełnoprawnym właścicielem auto dopiero po jego spłacie. Jeśli przestaniemy spłacać kredyt, bank ma prawo przejąć samochód, a następnie sprzedać go, aby w ten sposób odzyskać pożyczone nam pieniądze.

Cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia

Bardzo często jest to również zabezpieczenie kredytów samochodowych, ale również i kredytów gotówkowych. Takie zabezpieczenia oznacza, że nasze prawa, które wynikają z umowy ubezpieczenia są przeniesione na bank. Ewentualne odszkodowanie zostanie więc przez zakład ubezpieczeń wypłacone nie kredytobiorcy, ale bankowi, który udzielił kredytu.

Zastaw rejestrowy

Kolejny obok przewłaszczenia sposób zabezpieczenia kredytu samochodowego. Jeśli bank zdecyduje się na udzielenie kredytu na zakup samochodu zabezpieczonego zastawem rejestrowym, to nasz samochód zostanie wpisany do Centralnego Rejestru Zastawów. Adnotacja o tym wpisie znajdzie się także w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

Hipoteka

Najczęściej stosowane zabezpieczenie kredytów na zakup domu lub mieszkania. W księdze wieczystej nieruchomości znajdzie się stosowny zapis o kredycie. Jeżeli nie będziemy spłacać kredytu, bank może zająć nieruchomość i wystawić ją na sprzedaż.

Dodaj komentarz